کانون بهداشت روان ایرانیان

Author: imhct

IMHCT

تستی

imhct
اختلالات روانپزشكی  اولين بار توسط بقراط در قرن پنجم قبل از ميلاد مطرح شد. بقراط دو اصطلاح عمده را مطرح كرد: Mania وHysteria. امروزه برای...