Iranian Mental Health Center

Author: imhct

دسته‌بندی نشده

اختلالات خلقی

imhct
خلق مي‌تواند طبيعي، بالا يا پايين باشد. كساني كه خلق بالا دارند (ماني)، حالت انبساط خاطر، پرش افكار، كاهش خواب، افزايش احترام به نفس و...
دسته‌بندی نشده

روان‌پزشكی داروها

imhct
درمان‌های دارويی به عنوان قسمت عمده‌ای كه در درمان اختلالات روانی مدنظر است، مطرح بوده ولازم است كه شما تا حدودی با داروهای اصلی واثرات...
مشاوره و روانشناسی مشاوره و روانشناسی مشاوره و روانشناسی مشاوره و روانشناسی مشاوره و روانشناسی مشاوره و روانشناسی

عقب‌ماندگی ذهنی

imhct
كاركرد هوشی پايين‌تر از ميانگين، همراه با محدوديتهای قابل ملاحظه‌ای در كاركرد انطباقی حداقل در 2 حوزه مهارتی؛ شروع اختلال قبل از 18 سالگی است....
کانون بهداشت روان ایرانیان کانون بهداشت روان ایرانیان

روان درمانی به سبک واقعیت درمانی

imhct
واقعیت درمانی یکی از جدیدترین تلاش های درمانگران در راه توصف انسان، تعیین قوانین رفتاری، و چگونگی نیل به رضایت، خوشبختی و موفقی محسوب می...