کانون بهداشت روان ایرانیان

Author: imhct

11 Posts - 0 Comments
مقالات دکتر کاوه

هوش کلامی و توانایی ذهنی در ضرب المثل ها

imhct
دکتر مجید کاوهعضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه در تهران عضو کالج  رواندرمانی ( انتاریو) کانادا انسان موجودی است اجتماعی و اساس این موجودیت در...
کانون بهداشت روان ایرانیان کانون بهداشت روان ایرانیان کانون بهداشت روان ایرانیان کانون بهداشت روان ایرانیان کانون بهداشت روان ایرانیان کانون بهداشت روان ایرانیان کانون بهداشت روان ایرانیان

شناخت درمانی و اثرات آن

imhct
بزرگداشت دکتر آرون بک بنیان گذار درمان شناختی...
مقالات دکتر کاوه

رویکرد روانشناختیِ مهاجرت

imhct
دکتر مجید کاوهعضو هیات علمی گروه روانشناسی دانشگاه در تهران عضو کالج  رواندرمانی ( انتاریو) کانادا مقدمه مهاجرت پدیده‌ای است که برای به دست آوردن...