کانون سلامت بهداشت روان ایرانیان
دسته‌بندی نشده

مشاوره مهارت های زندگی

بنا به تعريف سازمان جهاني بهداشت (WHO) بهداشت رواني فقط به معناي نبود بيماري رواني نيست، بلكه بيشتر با نوعي سلامت ذهني ارتباط دارد. افرادي از نظر رواني سالم هستند كه احساس كنند به خوبي با زندگي، مسائل و تغييرات آن كنار مي آيند و مي توانند زندگي خود را تحت كنترل داشته باشند، مسئوليت پذير باشند، از توانايي هاي ذهني خود به خوبي استفاده كنند، با ديگران ارتباط خوب و مناسبي برقرار كنند و به فعاليت هاي سازنده بپردازند. بهداشت رواني يعني توانايي زندگي کردن شاد، سر زنده و بدون درد سر و گرفتاري.

يكي از برنامه هاي پيشگيرانه و در راستاي ارتقاي بهداشت رواني، برنامه آموزش مهارت هاي زندگي است. فرض زير بنايي براي طراحي اين برنامه، پژوهش هاي انجام شده در مورد آسيب هاي رواني و اجتماعي است. بسياري از پژوهش ها نشان داده اند كه آسيب هاي اجتماعي با مهارت هاي ارتباطي رابطه دارند و هدف اصلي برنامه آموزش مهارت هاي زندگي اين است كه فرصت هايي را فراهم آورد تا افراد مهارت هايي را بياموزند و بتوانند در رابطه با ساير انسان ها و كل اجتماع به طور موثر، شايسته و مطمئن عمل كنند. همان گونه كه مي توان از نام آن فهميد، مهارت هاي زندگي روش ها و مهارت هاي اصلي و ضروري براي يك زندگي سالم و سازنده است. به عبارت ديگر مجموعه اي از توانايي هستند كه سبب سازگاري ما با محيط و شكل گيري رفتارهاي مثبت و مفيد مي شوند. اين توانايي ها ما را قادر مي سازند كه نقش مناسب خود را در جامعه به خوبي ايفا كنيم و بدون آنكه به خود و يا ديگران لطمه بزنيم با خواسته ها و انتظارات و مسائل و مشكلات روزانه به ويژه در رابطه خود با ديگران به شكل موثري روبه رو شويم

پست های مرتبط

رواندرمانی چیست؟

imhct.ca

اثر آیکیا چیست؟ – IKEA EFFECT

imhct.ca

تغییرات آب و هوا چه تاثیری بر سلامت روان ما دارند؟

imhct.ca

دهه سالمندی سالم

imhct.ca

مدیریت هیجان یکی از مهارت های اساسی زندگی ست.

imhct

روان درمانی به سبک واقعیت درمانی

imhct

افسردگی فصلی چیست؟

imhct

برنامه ویژه بزرگداشت روز جهانی زن در لایو اینستاگرام

imhct_root

بزرگداشت روز جهانی زن 2022

imhct_root

واقعیت درمانی؟

imhct

Leave a Comment