Iranian Mental Health Center

Category: مشاوره و روانشناسی

مشاوره و روانشناسی

دسته‌بندی نشده

اختلالات خلقی

imhct
خلق مي‌تواند طبيعي، بالا يا پايين باشد. كساني كه خلق بالا دارند (ماني)، حالت انبساط خاطر، پرش افكار، كاهش خواب، افزايش احترام به نفس و...
دسته‌بندی نشده

روان‌پزشكی داروها

imhct
درمان‌های دارويی به عنوان قسمت عمده‌ای كه در درمان اختلالات روانی مدنظر است، مطرح بوده ولازم است كه شما تا حدودی با داروهای اصلی واثرات...
دسته‌بندی نشده

عقب‌ماندگی ذهنی

imhct
كاركرد هوشی پايين‌تر از ميانگين، همراه با محدوديتهای قابل ملاحظه‌ای در كاركرد انطباقی حداقل در 2 حوزه مهارتی؛ شروع اختلال قبل از 18 سالگی است....
مشاوره و روانشناسی مشاوره و روانشناسی مشاوره و روانشناسی مشاوره و روانشناسی مشاوره و روانشناسی مشاوره و روانشناسی مشاوره و روانشناسی مشاوره و روانشناسی

روان‌شناسی مرضی و كودكان استثنايی

imhct
اختلالات شبه جسمی: وجه مشترک اختلالات شبه جسمی وجود علائم فيزيكی است كه بر حالت طبی عمومي دلالت دارند. اما از طريق يک حالت طبی...