کانون بهداشت روان ایرانیان

Author: IMHCT

دسته‌بندی نشده

مشاوره ازدواج

IMHCT
مشاوره ازدواج و استفاده از خدمات زوج درمانی به میزان بسیار زیادی می‌تواند تنش‌ها و مشکلات احتمالی یا رخ‌داده، در پیش و پس از ازدواج...
دسته‌بندی نشده

روانشناسی اعتیاد

IMHCT
اعتیاد می‌تواند در دو شکل دیده شود، روانی که با پاسخ‌های روانی مانند اضطراب، افسردگی، خشم در هنگام فقدان ماده اعتیادآور یا رفتار اعتیادآمیز؛ و...
کانون بهداشت روان ایرانیان کانون بهداشت روان ایرانیان کانون بهداشت روان ایرانیان

تاثیرات صحبت کردن

IMHCT
هر آنچه که باعث شود همسرتان احساس کند که مورد قضاوت و بی‌احترامی قرار گرفته است، خجالت بکشد، احساس ناامنی کند یا بخواهد گفتگو را...