Iranian Mental Health Center

Author: IMHCT

دسته‌بندی نشده

مشاوره ازدواج

IMHCT
مشاوره ازدواج و استفاده از خدمات زوج درمانی به میزان بسیار زیادی می‌تواند تنش‌ها و مشکلات احتمالی یا رخ‌داده، در پیش و پس از ازدواج...
کانون بهداشت روان ایرانیان کانون بهداشت روان ایرانیان کانون بهداشت روان ایرانیان

مشاوره مهاجرت

IMHCT
براساس آمار، ۷ درصد از ایرانیان خارج از ایران زندگی می‌کنند. فارغ از اینکه چرا مهاجرت اتفاق می‌افتد آنچه اهمیت پیدا می‌کند، فشارهایی‌ست که قبل،...
دسته‌بندی نشده

روانشناسی اعتیاد

IMHCT
اعتیاد می‌تواند در دو شکل دیده شود، روانی که با پاسخ‌های روانی مانند اضطراب، افسردگی، خشم در هنگام فقدان ماده اعتیادآور یا رفتار اعتیادآمیز؛ و...