کانون سلامت بهداشت روان ایرانیان

Author: IMHCT

12 Posts - 0 Comments
دسته‌بندی نشده

روانشناسی اعتیاد

IMHCT
اعتیاد می‌تواند در دو شکل دیده شود، روانی که با پاسخ‌های روانی مانند اضطراب، افسردگی، خشم در هنگام فقدان ماده اعتیادآور یا رفتار اعتیادآمیز؛ و...