Iranian Mental Health Center
مشاوره و روانشناسی

روان‌پزشكی داروها

درمان‌های دارويی به عنوان قسمت عمده‌ای كه در درمان اختلالات روانی مدنظر است، مطرح بوده ولازم است كه شما تا حدودی با داروهای اصلی واثرات آن‌ها آشنا شويد. از آن‌جايی كه در كتاب‌های مرجع معمولاً به تفضيل در اين مورد صحبت شده وگاهاً بسيار تخصصی شده‌اند كه از حيطه‌ی مورد استفاده شما دور می شود این قسمت را به معرفی اين داروها اختصاص داده‌ايم تا شما را از توجه به جزئيات و پراكندگی موجود در اين حيطه تا حدودی بی نياز دارد.

داروهای آنتی‌سايكوتيک

داروهای آنتی‌سايكوتيک عمدتاً گيرنده‌های دوپامينی را مهار می‌كنند. اين داروها عوارض عصبي يا خارج هرمی دارند و بيش‌تر علائم مثبت را پوشش می‌دهند.

فنوتيازين‌ها از جمله داروهاي تيپيكال آنتي‌سايكوتيك هستند كه روي گيرنده‌هاي دوپامين اثر مي‌گذارند.

هرچه اثر بيش‌تري از يک دارو با دوز مصرفي كم‌تري بگيريم، قدرت آن دارو بيش‌تر است. اين داروها اثر شبيه هم دارند فقط قدرت آن‌ها متفاوت است.

عوارض داروهاي آنتي‌سايكوتيک يا عصبي‌اند يا غير عصبي.

عوارض عصبي يا خارج هرمي: حالت‌هاي پاركينسونيسم، قدم‌هاي ريز، صورت بي‌عاطفه، لرزش دست‌ها، قرچ‌قرچ كردن دست، لرزش دهان و فک ،انقباض ناگهاني عضله، اسپاسم حنجره، ديسكنيزي ديررس، بي‌قراري عضلاني.

عوارض غيرعصبي: در داروهايي كه عوارض غيرعصبي دارند، علاوه بر دوپامين، گيرنده‌هاي ديگري چون گيرنده‌هاي آدرنرژيک يا گيرنده‌هاي استيل كوليني يا هيستاميني هم مهار مي‌شوند.

خشكي دهان، يبوست، كاهش حافظه، احتباس ادرار، عوارض چشمي، كبدي، تشنج، عوارض پوستي، مهار سلول‌هاي مغز استخوان و …

                                      1- داروهاي سه‌حلقه‌اي:

داروهاي ضدافسردگي:

                                      2- داروهاي اختصاصي بلوک‌كننده باز جذب سروتونين (SSRI)…

داروهاي 3 حلقه‌اي 3 يا 4 حلقه دارند. اينها تنها روي بازجذب سروتونيني اثر نمي‌گذارند، بلكه بازجذب اپي‌نفرين، نوراپي‌نفرين، استيل‌كولين و … را هم مهار مي‌كنند. اين داروها هر كدام روي يک نروترانسميتر بيش‌تر اثر مي‌گذارند و اثرات درماني و جانبي آن‌ها متفاوت است. اين داروها هم ضدافسردگي و هم ضداضطرابند.

عوارض جانبي داروهاي 3 حلقه‌اي: كاهش فشار خون وضعيتي، احتباس ادرار، بالارفتن فشار چشم، اثرات سلول‌هاي خوني، اثرات قلبي، اثرات كبدي، تحريک‌پذيري و بي‌قراري و …

پست های مرتبط

اختلالات خلقی

imhct

روان‌شناسی مرضی و كودكان استثنايی

imhct

نشانه شناسي بيماري‌های روانی

imhct

Leave a Comment