Iranian Mental Health Center
اخبار و رویدادها

دهه سالمندی سالم

سازمان ملل متحد سال ۲۰۳۰-۲۰۲۱ را دهه سالمندی سالم اعلام کرد.
اتین کروگ، مدیر بخش اجتمائی گفت: ما باید نحوه تفکر خود را در مورد پیری تغییر بدهیم.
جمعیت در سراسر جهان در حال پیر شدن است.مردم در حال حاضر به طور متوسط ۲۰سال بیشتر از ۵۰ سال پیش زندگی می‌کنند و فرصت های که این سال های اضافی فراهم می‌کند به شدت به پیری سالم وابسته است.نه صرفأ عدم وجود بیماری،بلکه ایجاد محیط ها و فرصتها و سیاست هایی که ما را قادر میسازد تا با افزایش سن آنچه که برایمان ارزش است حفظ کنیم.
دسترسی به کل مقاله
https://www.who.int/news/item/27-04-2022-the-healthy-ageing-50

پست های مرتبط

بزرگداشت روز جهانی زن در تورنتو

imhct_root

Leave a Comment