Iranian Mental Health Center

رویدادها و بزرگداشت ها

بزرگداشت روز های ملی و تاریخی  مانند نوروز و شب یلدا همچنین روزهای جهانی مانند روز  زن  و روز  سلامت روان علاوه بر اینکه از طریق افزایش روح مشارکت جمعی و نکوداشت سنن کهن و ارزش های نوین موجب رضایت خاطر و شادی می‌شود، فرصتی برای افزایش آگاهی و توجه به سلامت روان را نیز پدید میآورد.

کانون بهداشت روان ایرانیان از بدو تاسیس خود همه ساله با برگزاری جشن ها و بزرگداشت ها ضمن ایجاد فضای جمعی و شاد برای گردهمایی ایرانیان مهاجر ،با استفاده از  این فرصت برنامه های آموزشی  جهت افزایش آگاهی و توانمندسازی هموطنان برای حفظ سلامت روان خود  اجرا کرده است.در این بخش ضمن اشاره به خلاصه ای  از مراسم گذشته  دوستان و همراهان عزیز را در جریان  رویدادهای آتی خواهیم گذاشت.