Iranian Mental Health Center

همکاری داوطلبانه

از بدو تأسیس کانون بهداشت روان ایرانیان، ده ها نفر از دانشجویان و متخصصین به صورت داوطلبانه در حوزه های آموزشی پژوهشی و اجرایی با کانون همکاری‌ داشته اند.
همکاری داوطلبانه علاوه بر عضویت در تیم حرفه ای سلامت روان و افزایش تجربیات علمی و حرفه ای سابقه کار نیز محسوب شده و شما را با فرهنگ کار در بخش بهداشت کانادا آشنا می‌کند

تقاضای همکاری