Iranian Mental Health Center

تعیین وقت مشاوره:

روانپزشکی و روانشناسی بالینی بخشی از سیستم درمانی و پزشکی است که فعالیت در آن می بایست توسط افراد با تجربه که آموزش کلینیکی دیده‌اند و دارای صلاحیت جرفه ای و مجوز (پروانه مطب) هستند ، صورت گیرد.
تیم تخصصی کانون بهداشت روان ایرانیان شامل روانپزشکان و روانشناسان که شاغل به طبابت و مشاوره در آمریکای شمالی هستند ، آماده ارائه خدمات به جامعه ایرانیان مهاجر است.

 

جهت رزرو وقت مشاوره میتوانید با شماره زیر تماس بگیرید یا از طریق واتساپ مسیج بفرستید

+1 905 597 0660